Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych 
im. Juliana Tuwima
w Krapkowicach
ul. Kościelna 10 
47-300 Krapkowice

 tel./fax 77 4661 417 
 zsskrapkowice6@wp.pl