Idea projektu

Ideą projektu jest podjęcie działań w dwóch płaszczyznach:

1. MY! – O NAS, DLA NAS!
Poznanie nawzajem siebie – niepełnosprawnych uczniów ze szkół partnerskich, poprzez prezentację swoich regionalnych dań, tańca i muzyki oraz dodatkowej umiejętności w postaci zajęć warsztatowych, wykorzystując multimedialne połączenie konferencyjne w celu relacji w czasie rzeczywistym (live).
Każda szkoła organizuje TYDZIEŃ danego kraju w swojej szkole i prezentuje go dla wszystkich partnerów według schematu:
Poniedziałek – gotujemy regionalną potrawę,
Środa –
I część - prezentujemy prosty taniec narodowy lub regionalny, którego podstaw uczą się wszyscy partnerzy;
II część – prezentujemy wybrany strój narodowy lub regionalny
III część – bawimy się przy muzyce danego kraju
Piątek – prezentujemy w formie warsztatowej wybraną umiejętność:
- szkoła polska – technikę scrapbookingu,
- szkoła czeska – modelarstwo,
- szkoła łotewska – krawiectwo i tkanie pasów;
- szkoła turecka – ceramika,
- szkoła macedońska – tkanie dywanów,
- szkoła portugalska – farbowanie tkanin solą i wikliniarstwo.
Wszyscy partnerzy biorą aktywny udział w warsztatach.
Celem warsztatów jest pozyskanie nowych umiejętności, dzięki którym uczniowie mogą zaistnieć na rynku pracy, np. wykonywanie kartek okolicznościowych metodą scrapbookingu, wypalanie ozdób ceramicznych, szycie prostych przedmiotów codziennego użytku, tkanie pasów i dywaników, wikliniarstwo i barwienie tkanin solą.
Dodatkowo organizujemy kurs fotograficzny dla uczniów. Nabyte umiejętności wykorzystane zostaną przez uczniów w czasie organizowanych TYGODNI w celu rejestrowania wydarzeń w każdej szkole.
Produktem tej części będą opracowane przez każdą szkołę portfolia, w których będą zawarte informacje o:
- przygotowywanym regionalnym daniu,
- regionalnym tańcu i stroju ludowym,
- podstawowe informacje na temat warsztatów: potrzebne przybory i materiały, wykonanie krok po kroku prostego przedmiotu prezentowaną techniką.
Zebrane informacje zostaną rozesłane wśród partnerów w wersji edytowalnej w języku angielskim, a następnie przetłumaczone na własny język każdego kraju. W ten sposób powstanie zbiór 6 portfolio z zebranymi informacjami pozyskanymi w trakcie realizacji projektu.

2. MY! – O NAS, NIE TYLKO DLA NAS!
Zaprezentowanie siebie wśród lokalnej społeczności w instytucjach użyteczności publicznej poprzez przygotowaną wystawę fotograficzną wykorzystując zdjęcia wykonane w czasie prezentacji TYGODNIA w każdym kraju.
Z wybranych zdjęć zostaną także przygotowane kalendarze z krótkimi opisami zdjęć prezentującymi umiejętności osób niepełnosprawnych. Zostaną one rozdane w miejscowych firmach i zakładach w celu zapoznania pracodawców z wachlarzem umiejętności niepełnosprawnych osób.
Produktem tej części będzie przygotowana wystawa fotograficzna wystawiona w kilku instytucjach oraz wydane kalendarze.