Informacje ogólne

Tytuł projektu: MY! – O NAS, DLA NAS I NIE TYLKO DLA NAS!
Czas trwania: 28 miesięcy
Termin realizacji: 1.09.2020 r. – 31.12.2022 r.
Partnerzy: Czechy, Łotwa, Macedonia Północna, Turcja, Portugalia