ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI

Uczniowie, u których mowa czynna nie wykształciła się oraz uczniowie, którzy posługują się mową w ograniczonym zakresie uczeni są komunikowania się z wykorzystaniem alternatywnych metod:
- System Makaton,
- Język migowy,
- Piktogramy,
- PCS.