GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

Nasza szkoła proponuje uczniom z odchyleniami w prawidłowej postawie ciała zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Główny cel zajęć to korekcja istniejących wad postawy, zapobieganie pogłębianiu się wad, zwiększenie aktywności ruchowej uczniów oraz ograniczenie i likwidowanie czynników ryzyka, które mają wpływ na powstawanie zaburzeń w postawie ciała uczniów.