ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne polegają na usprawnianiu deficytów rozwojowych uczniów i wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Korekta to poprawa działania zaburzonych obszarów poprzez ćwiczenie. Kompensacja to wyrównywanie braków lub zastąpienie braku innym czynnikiem, a także wspieranie rozwoju funkcji zaburzonej przez sprawną lub mniej zaburzoną. Podczas zajęć usprawniane są m.in. funkcje wzrokowe, słuchowe, pamięć, uwaga, usprawniana jest sfera ruchowa lub procesy emocjonalno-motywacyjne. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach, do 5 uczniów.