REHABILITACJA RUCHOWA

Rehabilitacja ruchowa – korzystają z niej uczniowie niepełnosprawni ruchowo.
Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia ucznia. Jako środek leczniczy wykorzystywany jest ruch. Terapia ruchem prowadzi do odtworzenia siły mięśniowej, zakresu ruchu, stabilizacji stawowej, korekcji postawy, prawidłowych wzorców ruchowych. Stosowany jest także masaż leczniczy