METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO

Metoda Ruchu Rozwijającego to metoda opracowana przez Weronikę Sherborne. Główne założenia tej metody to rozwijanie świadomości własnego ciała i otoczenia, usprawnienie sfery motorycznej, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Zajęcia prowadzone tą metodą stymulują rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.