ZAJĘCIA Z ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ I PORUSZANIA SIĘ