O szkole

Zadaniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów, w ramach ich indywidualnych możliwości i potrzeb, do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pewności siebie i sukcesu. Stawiamy na pełną integrację dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, szeroko rozumianą aktywność uczniów oraz rozwój umiejętności budowania relacji społecznych i porozumiewania się z innymi. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w licznych wycieczkach krajoznawczych, imprezach szkolnych i pozaszkolnych. Mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz prezentowania osiągnięć i talentów. Niniejsza galeria prezentuje codzienną pracę uczniów i ich nauczycieli.