O projekcie

C.A.R.E.(Care, Act and Respect for Earth)-Opieka, działanie i szacunek dla Ziemi.

Kraje uczestniczące: Czechy, Turcja, Polska, Łotwa, Rumunia. Kraj koordynujący: Republika Czeska.

Każda szkoła uczestnicząca w tym projekcie działa na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Realizujemy projekt C.A.R.E w celu podniesienia wiedzy naszych uczniów, pomocy w lepszym zrozumieniu siebie samych i innych oraz zwiększenia poczucia świadomości wspólnoty europejskiej.

Nasz projekt jest projektem mającym na celu ochronę środowiska.

W czasie pierwszego roku realizacji nasza współpraca skupiona będzie wokół drzew, a w drugim wokół rzek i źródeł. Podstawową grupą będą uczniowie w wieku od 8 do 24 lat, którzy zostaną wybrani w swoich szkołach. Będą oni decydowali o sposobie pracy z uczniami w celu podniesienia ich  demokratycznej świadomości, jak również pod opieką nauczyciela będą się kontaktować z międzynarodowymi partnerami projektu.Wszystkie działania będą realizowane z max. ilością uczniów. Działania będą nakierowane na uczniów z uwzględnieniem ich możliwości. Integracyjne podejście do realizacji projektu pomoże uczniom zyskać zaufanie i podnieść samoocenę

Użyjemy interdyscyplinarnego podejścia w każdym roku działalności na europejski wymiar do programu nauczania. 

W zadaniach realizowanych we współpracy będziemy tworzyli portfolia, scrapbooki, ekrany ścienne, prezentacje komputerowe zdjęć i płyt DVD wykonanych przez uczniów z pomocą nauczycieli.

Uczestnicy projektu będą zachęcani do samodzielnej pracy i korzystania z nowoczesnych technologii i ICT

Realizacja tego projektu będzie bardzo ekscytująca i przyjemna dla wszystkich jej uczestników.