Spotkanie z Mikołajem w zespole edukacyjno-terapeutycznym

W  ramach projektu wolontariackiego realizowanego przez Panią Agnieszkę Pszon, odbyło się w naszej szkole spotkanie z Mikołajem. Uczniowie każdej klasy wykonali wspólnie z przybyłymi gośćmi prace plastyczne o tematyce mikołajkowej. Mikołaj wraz z pomocnikiem obdarował dzieci artykułami do zajęć plastycznych, owocami oraz słodyczami. Poniższe zdjęcia przedstawiają spotkanie mikołajkowe w zespole edukacyjno-terapeutycznym dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.