Projekt Akademia Kompetencji Kluczowych w Aglomeracji Opolskiej

Nazwa projektu: Akademia Kompetencji Kluczowych w Aglomeracji Opolskiej
Nr projektu: RPOP.09.01.02-16-004/15
Wnioskodawca: „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn

Projekt powstał w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane problemy i potrzeby 7 szkół podstawowych, w tym naszej szkoły i 2 szkół gimnazjalnych Aglomeracji Opolskiej. Cel główny: podniesienie poziomu edukacji w 7 szkołach podstawowych i 2 szkołach gimnazjalnych z terenu Aglomeracji Opolskiej woj. opolskiego poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod nauczania kształtujących kompetencje kluczowe w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2018 r.  Realizacja celu głównego nastąpi poprzez działania zmierzające do podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych i kształtowania właściwych postaw niezbędnych do późniejszego funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia nauczyciela do ucznia, zwracając szczególną uwagę na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Link do strony projektu: http://akademiakompetencji.eu/