Rok szkolny 2014/2015

W roku  szkolnym 2014/2015 realizowane były w naszej szkole różnorodne projekty  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ich realizacja umożliwiła  uczniom pogłębianie wiedzy, utrwalanie umiejętności przydatnych w codziennym  życiu oraz rozwijanie zainteresowań.
Uczniowie  szkoły podstawowej uczestniczyli w projekcie „Fascynujący świat nauki i technologii”, realizowanym przez  Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. W trakcie realizacji projektu  nauczyciele dokonali szczegółowej diagnozy uczniów, określającej ich trudności  i predyspozycje w zakresie czytania, pisania, rozumienia, uczenia się  matematyki oraz nabywania wiadomości humanistycznych. Uczestnicząc w zajęciach  pozalekcyjnych, realizowanych z zastosowaniem metod aktywizujących, dzieci miały  możliwość pogłębiania wiedzy. W ramach projektu organizowane były różnorodne  wyjazdy edukacyjne. Niezwykłym doświadczeniem był udział uczniów w zajęciach w  pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych RCRE w Opolu. Bogate wyposażenie  pracowni wzbudziło  zainteresowanie i  ciekawość poznawczą uczniów. W ramach poznawania instytucji kultury, odbyły się  zajęcia w teatrze. Dzieci nie tylko oglądały przedstawienie teatralne, ale  również poznały ciekawostki dotyczące pracy aktora, miały okazję wcielać się w  ich role. Uczniowie biorący udział w projekcie gościli również w Parku Nauki i  Ewolucji Człowieka w Krasiejowie. Nowoczesna technologia cyfrowa, ciekawe  eksponaty, opowieści przewodników pozwoliły uczestnikom wyprawy oderwać się na  moment od rzeczywistości i stać się podróżnikami w czasie.

„Razem możemy więcej”

Uczniowie  gimnazjum pogłębiali swą wiedzę oraz rozwijali umiejętności w ramach projektu  unijnego „Razem możemy więcej”,  realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. Uwzględniając potrzeby  i zainteresowania uczniów, odbywały się następujące zajęcia pozalekcyjne:
  - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  - edukacja proekologiczna,
  - matematyka jako narzędzie człowieka w codziennym  życiu,
  - poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  - korzystanie z dóbr Internetu,
  - hipoterapia,
  - zajęcia z podstaw języka czeskiego.

Realizacja zajęć pozalekcyjnych  umożliwia uczniom niepełnosprawnym nabywanie umiejętności coraz lepszego  radzenia sobie w różnych życiowych sytuacjach.
„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej  rynku pracy”

Uczniowie  szkoły ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy byli uczestnikami projektu  „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej  rynku pracy”, realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w  Opolu. Uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w formie  projektu, z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi ICT. Brali udział w  Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie. Ciekawym doświadczeniem dla  uczniów były czterotygodniowe praktyki, które odbywały się w Ludowym Klubie  Jeździeckim „Lewada” w Zakrzowie. Uczniowie wykonując głównie prace porządkowe  i ogrodnicze, uczyli się odpowiedzialności, systematyczności, wytrwałości. W  ramach rehabilitacji, brali udział w hipoterapii oraz zajęciach na basenie.
Szkoła, uczestnicząc w realizacji  tego projektu, wyposażona została w nowe komputery.

Współpraca międzynarodowa

Nasza  szkoła od lat bierze udział w różnego rodzaju projektach i przedsięwzięciach międzynarodowych,  dzięki czemu placówka jest wyposażona w nowoczesny sprzęt, a nauczyciele  zdobywają doświadczenie. W ostatnim czasie uczestniczyliśmy w projekcie  Comenius, podczas którego byliśmy w stałym kontakcie ze szkołami z Rumunii,  Łotwy, Czech, Turcji. Chcemy poszerzać nasze horyzonty współpracy. W roku  szkolnym 2014/2015 rozpoczęto współpracę ze szkołą o podobnym profilu z  partnerskiego dla powiatu krapkowickiego - powiatu Altenkirchen. Goście z  Niemiec byli pozytywnie zaskoczeni wyposażeniem szkoły w nowoczesny sprzęt oraz  rodzinną atmosferą panującą w placówce. Mamy nadzieję, że ta wizyta będzie  początkiem dalszej współpracy.

Mamy ogród sensoryczny


Powiat  krapkowicki wspólnie z naszą szkołą realizuje projekt, za sprawą którego  uczniowie mogą korzystać z ogrodu sensorycznego. To pierwszy taki ogród w  powiecie krapkowickim. Uczniowie z niepełnosprawnością mogą poznawać otoczenie  przyrodnicze za pomocą różnych zmysłów, co pozwala im lepiej zrozumieć świat i  jego różnorodność. Z pozoru zwyczajny ogród z roślinami i krzewami może mieć niebagatelne znacznie dla rozwoju uczniów placówki.

Powrót na stronę główną