Menu główne
Submenu
Dane kontaktowe

Zespół Szkół Specjalnych
im. Juliana Tuwima
w Krapkowicach
ul. Kościelna 10
47-300 Krapkowice

 tel./fax 77 4661 417
 zss.sekretariat@powiatkrapkowicki.pl

 

logo powiatu

 

logo gminy

 

logo bip

 

Rekrutacja uczniów do naszej szkoły$trwa przez cały rok.$Zapraszamy!Procedura organizacji pracy szkoły w warunkach pandemii COVID-19
Procedura funkcjonowania świetlicy szkolnej w warunkach pandemii COVID-19
KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

    Jesteśmy jedyną na terenie Powiatu Krapkowickiego placówką oświatową, z 40-letnim doświadczeniem, specjalistycznie przygotowaną do nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
     Zadaniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów, w ramach ich indywidualnych możliwości i potrzeb, do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pewności siebie i sukcesu. Stawiamy na pełną integrację dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, szeroko rozumianą aktywność uczniów oraz rozwój umiejętności budowania relacji społecznych i porozumiewania się z innymi.
   Posiadamy specjalistycznie przygotowaną kadrę pedagogiczną oraz pracowników administracji i obsługi.
     Nasi nauczyciele opracowują dla każdego ucznia w szkole, w oparciu o diagnozę zespołu specjalistów pracujących z dzieckiem, oczekiwania rodziców i podstawę programową Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne dostosowane do możliwości ucznia.

W naszym Zespole Szkół zapewniamy:
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi:
- szkołę podstawową
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi:
- szkołę podstawową
- szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:
- zespół rewalidacyjno-wychowawczy
wczesne wpomaganie rozwoju - dla małych dzieci, które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym i posiadają opinię o potrzebie wspomagania rozwoju

     Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek!

Galeria zdjęć:

miniaturka                         

Na górę
Copyright © by Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.