Link: Erasmus+
Link: Comenius

ZDOBYLIŚMY ZNAK JAKOŚCI W EDUKACJI "ZIELONY CERTYFIKAT"

miniaturka

  Delegacja Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach odebrała w Warszawie certyfikat przyznający prawo do posługiwania się przez placówkę znakiem jakości ZIELONY CERTYFIKAT I STOPNIA. Certyfikat wydany przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej pod patronatem Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej, potwierdza, że Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach realizuje działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W trakcie uroczystości, która miała miejsce w Bibliotece Narodowej w Warszawie 14 placówek z całej Polski wyróżnionych zostało Zielonym Certyfikatem I stopnia. Nasza droga do zdobycia prawa posługiwania się znakiem jakości Zielony Certyfikat była trudna i wymagała wielu działań podejmowanych przez całą szkolną społeczność. Przedsięwzięciem wybranym przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców do realizowania w ramach zdobywania Zielonego Certyfikatu była ścieżka edukacyjna „Z Chrapkiem i Meluzyną przez Krapkowice”. Celem naszego projektu była poprawa wizerunku szkoły specjalnej w środowisku lokalnym, stworzenie jedynej w mieście ścieżki edukacyjnej oraz przybliżenie uczniom i mieszkańcom miasta walorów otaczającego środowiska przyrodniczo – kulturowego, a także rozbudzenia szacunku do otaczającej przyrody i dóbr kultury. Na trasie ścieżki edukacyjnej podziwiać można najciekawsze obiekty zabytkowe oraz wybrane elementy środowiska przyrodniczego. Do współpracy w realizacji przedsięwzięcia zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli krapkowickich szkół ogólnodostępnych. Realizując przedsięwzięcie wymagające wielu różnorodnych działań, udało nam się osiągnąć zamierzone cele. Najważniejsze dla nas jest to, że uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności w środowisku i poczuć się pełnoprawnymi członkami lokalnej społeczności. Są dumni z tego, że efekt ich pracy jest zauważany przez mieszkańców miasta. Realizacja zadań związanych ze ścieżką edukacyjną przyczyniła się do wzrostu umiejętności realizowania wspólnych zadań. Uczniowie nauczyli się współpracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadania. Godnie prezentowali swe umiejętności podczas imprez integracyjnych i konkursów. Pogłębiła się współpraca naszej placówki z innymi szkołami i instytucjami na terenie miasta. W realizacji przedsięwzięcia uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy. Naszym sukcesem jest to, że do współpracy udało nam się włączyć rodziców. Niektóre zadania podejmowane były z ich inicjatywy. Badania przeprowadzone za pomocą narzędzi ewaluacyjnych pokazały, że uczniowie dzięki realizowanemu przedsięwzięciu, w bardzo dobrym stopniu opanowali wiadomości dotyczące poszczególnych elementów ścieżki. Ścieżka edukacyjna „Z Chrapkiem i Meluzyną przez Krapkowice” weszła na stałe w proces dydaktyczno – wychowawczy. Nasza szkoła „zajaśniała” w środowisku, wiele informacji o niej mogli przeczytać mieszkańcy miasta w prasie. Otwarcie ścieżki pokazano w regionalnej telewizji. Praca związana z przygotowaniem ścieżki edukacyjnej przedstawiona była również w audycji radiowej prowadzonej w j. niemieckim. Ścieżka edukacyjna, pozytywnie oceniona podczas otwarcia przez zaproszonych gości, w dalszym ciągu cieszy się zainteresowaniem lokalnej społeczności oraz odwiedzających miasto turystów.

JESTEŚMY JEDNĄ z DZIESIĘCIU SZKÓŁ w POLSCE z TYTUŁEM
"LIDERA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU"

  Nasza szkoła posiada tytuł Lidera Zrównoważonego Rozwoju. Tytuł taki placówka otrzymała podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju” w Warszawie prowadzonej przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Na drodze do tego zaszczytnego tytułu nasze działania ekologiczne skupione były wokół hasła: „Ratujemy drzewa – zielone płuca Ziemi”. Uczniowie kontynuowali rozpoczęte wcześniej dzieło ratowania kasztanowców. Uczestniczyli w akcji sadzenia młodych drzewek. Poznawali znaczenie lasu. Uczestniczyli w akcjach ekologicznych i konkursach organizowanych we współpracy z Opolskim Stowarzyszeniem Ekologiczno – Kulturowym CIS. Organizowaliśmy prelekcje, zielone lekcje i konkursy dla przedszkoli i szkół z naszego środowiska.

WYCIECZKI

Pamiętając o tym, że wycieczka jest atrakcyjną lekcją patrzenia, słuchania, myślenia, mówienia i przeżywania, staramy się, aby była ona ważnym elementem procesu dydaktyczno – wychowawczego naszej szkoły. Oto niektóre z wycieczek organizowanych w ostatnim czasie:

  • muzealne lekcje w skansenie w Bierkowicach: „Ginące zawody – garncarstwo i wikliniarstwo”, „Od ziarenka do bochenka”,
  • wyjazd na basen do Tarnowskich Gór,
  • wycieczka turystyczno – krajoznawcza – Krapkowice – Opole – Byczyna – Wrocław,
  • wyjazd do Muzeum Śląska Opolskiego na wystawę,
  • zwiedzanie zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach,
  • wycieczka do Wrocławia – poznanie zabytków, zwiedzanie ogrodu zoologicznego,
  • zwiedzanie Muzeum Chleba w Radzionkowie, uczestniczenie w lekcji o chlebie,
  • wycieczka do Teatru Lalki i Aktora w Opolu – oglądanie przedstawienia „Tygrysek Pietrek”, uczestnictwo w warsztatach teatralnych,
  • pielgrzymka na Górę Św. Anny – dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II,
  • wycieczka do Parku Dinozaurów w Krasiejowie.


miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka  

     Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają również na zielone szkoły. Dzięki temu poznali już walory przyrodnicze i kulturowe Gór Opawskich, Kotliny Kłodzkiej oraz terenów nad Morzem Bałtyckim.

INNE WAŻNE OSIĄGNIĘCIA

miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka  

Na górę
Copyright © by Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.