Każdy uczeń naszej szkoły objęty jest zajęciami rewalidacyjnymi oraz realizowanymi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzone są one w małych grupach lub indywidualnie, z zastosowaniem nowoczesnych metod terapii oraz wykorzystaniem bogatej oferty pomocy dydaktycznych. W zależności od indywidualnych potrzeb określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub diagnozie wykonanej przez zespół naszych specjalistów, uczniowie korzystają z następujących form zajęć:

miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka  

Inne formy pomocy:

miniaturka Zapewniamy opiekę i realizację zajęć w świetlicy szkolnej, możliwość zjedzenia ciepłego posiłku, a także realizację zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z potrzebami uczniów.

miniaturka Organizujemy pomoc medyczną. Zapewniamy 8-godzinną opiekę pielęgniarki. Mamy również nawiązaną współpracę z lekarzami: ortopedą, neurologiem i psychiatrą dziecięcym.

Uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce i sporcie otrzymują stypendia. Dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej organizowane jest wsparcie materialne.

miniaturka Współpracujemy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „Konie Dzieciom”. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie uczestniczą w projekcie realizowanym przez Fundację. W tym roku hipoterapią objęta jest młodzież od 15 roku życia, posiadająca Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

miniaturka Chętni uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w kółkach zainteresowań:
- ekologicznym,
- informatycznym,
- sportowym,
- matematycznym,
- gier i zabaw.

Na górę
Copyright © by Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.