WCZEŚNIEJ
TERAZ

Nasze placówka jest przystosowana i wyposażona odpowiednio do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

Szkoła:
• mieści się w odnowionym, czystym budynku,
• zlokalizowana jest w centrum miasta, w spokojnej okolicy, w otoczeniu przyrody, obok kościoła i krapkowickiego Zamku, blisko dworca autobusowego,
• dysponuje miejscami parkingowymi tuż przy szkole.

Każdy zespół klasowy ma własną salę lekcyjną urządzoną odpowiednio do potrzeb uczniów. Dysponujemy gabinetem psychologa ze sprzętem do prowadzenia terapii EEG Biofeedback, gabinetem indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, w którym odbywa się terapia metodą Tomatisa, gabinetem logopedycznym wyposażonym w oprogramowanie multimedialne do diagnozy i terapii logopedycznej oraz zestaw różnorodnych pomocy dydaktycznych, gabinetem pielęgniarki szkolnej. Posiadamy nowe pracownie, oddane do użytku w lutym 2021 roku – gastronomiczną, wyposażoną w nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego oraz ceramiczno-techniczną. Mamy salę gimnastyczną, salę doświadczania świata, salę ze sprzętem do terapii sensorycznej.
W wielu klasach znajdują się tablice multimedialne. Podczas zajęć z informatyki uczniowie korzystają z laptopów z klawiaturą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu OSE otrzymaliśmy tablety wyposażone w klawiaturę oraz mobilny Internet, dzięki którym uczniowie podnoszą swoje kompetencje i otwierają na nowe technologie.
Tuż przy szkole znajduje się ogród sensoryczny, w którym uczniowie poznają świat przyrody różnymi zmysłami. Uczą się również prac ogrodniczych. Odbywają się w nim imprezy szkolne, zajęcia sportowe. Dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszy się plenerowa siłownia. Po wysiłku fizycznym odpocząć można w pięknej altance.

miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka  

Na górę
Copyright © by Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.