KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Warunki przyjęcia do szkoły:

  1. Aktualne (obejmujące dany rok szkolny) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  2. Zgoda rodziców na realizację obowiązku nauki w szkole specjalnej.
  3. Skierowanie od Starosty Powiatu do szkoły specjalnej - jest możliwość napisania i złożenia na miejscu w szkole.

Na tablicach i legitymacjach szkolnych oraz na świadectwach, które są takie same jak w szkole ogólnodostępnej, nie ma informacji, że uczeń uczy się w szkole specjalnej.

Gmina ma obowiązek zapewnić dojazd uczniom niepełnosprawnym do szkoły.

Część gmin dowozi uczniów busami np. Krapkowice, Gogolin, Walce. Niektórzy dojeżdżają do szkoły samodzielnie autobusami lub też pod opieką rodziców, a urząd gminy zwraca koszty dojazdu zarówno ucznia, jak i opiekuna.

Inne formy wsparcia ucznia i jego rodziny:

  1. Oferujemy bezpłatne doradztwo i pomoc przy przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o należne osobom niepełnosprawnym ulgi i uprawnienia.
  2. Różnorodność prowadzonych zajęć gwarantuje każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu, którego jest pozbawione  w relacji ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami.
  3. Wyjeżdżamy na wycieczki i Zielone Szkoły w różne zakątki naszego kraju. Uczniowie uczą się jak zachowywać się w różnych sytuacjach, będąc w podróży lub na szlaku turystycznym.
  4. Zapewniamy opiekę i realizację zajęć w świetlicy szkolnej, możliwość zjedzenia ciepłego posiłku, a także realizację zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z potrzebami uczniów.
  5. Uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce i sporcie otrzymują stypendia.
  6. Oferujemy wsparcie psychologa szkolnego dla ucznia i jego rodziny.
  7. Zapewniamy 8-godzinną opiekę pielęgniarki. Mamy również nawiązaną współpracę z lekarzami: ortopedą, neurologiem i psychiatrą dziecięcym.

miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka  

Na górę
Copyright © by Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.