<-- z powrotem dalej -->
lub przejdź do konkretnego slajdu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

     Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Są to zajęcia, które poprzez wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mają na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych symptomów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia przez nie nauki w szkole.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, mogą być organizowane w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
Wczesne wspomaganie rozwoju prowadzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.

W zależności od potrzeb dziecka prowadzone są:

  • zajęcia logopedyczne,
  • rehabilitacyjne,
  • zajęcia integracji sensorycznej,
  • usprawniające motorykę małą i dużą,
  • stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalno - społeczny.

Im wcześniej podejmiemy działania wspierające rozwój dziecka z niepełnosprawnością, tym większe stwarzamy szanse na wyrównanie jego deficytów rozwojowych oraz uniknięcie błędów i zaniedbań utrudniających dalszą edukację.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
wczesnym wspomaganiem rozwoju do kontaktu z naszą szkołą!

Kontakt telefoniczny: 77 4661 417

                   

Na górę

Copyright © by Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.