Ogłoszenia

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE!

Zapraszamy do odwiedzenia nas każdego dnia, poznacie naszą szkołę, nauczycieli
i metody pracy – spotkamy się z Wami we wspólnie ustalonym terminie.

 

REKRUTACJA UCZNIÓW TRWA PRZEZ CAŁY ROK

Wymagane dokumenty:

Aktualne (obejmujące dany rok szkolny) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
z poradni psychologiczno – pedagogicznej.
   Zgoda rodziców na realizację obowiązku nauki w szkole specjalnej.
  Skierowanie od  Starosty Powiatu do szkoły specjalnej - jest możliwość napisania
i złożenia na miejscu w szkole.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Szczegółowych informacji udzielamy
telefonicznie: 77 4661 417
  lub mailem: zsskrapkowice6@wp.pl

 

 Powrót na stronę główną