Menu główne
Submenu
Dane kontaktowe

Zespół Szkół Specjalnych
im. Juliana Tuwima
w Krapkowicach
ul. Kościelna 10
47-300 Krapkowice

 tel./fax 77 4661 417
 zss.sekretariat@powiatkrapkowicki.pl

 

logo powiatu

 

logo gminy

 

logo bip

 

Jubileusz 35-lecia naszej szkoły.

W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach obchodził jubileusz 35-lecia swojej działalności. Uroczystość z tej okazji odbyła się 19 czerwca 2012 r. w sali kinowej Krapkowickiego Domu Kultury. Rozpoczęła się przedstawieniem teatralnym, opartym na motywach baśni J. Ch. Andersena pt. „Brzydkie kaczątko”, przygotowanym przez nauczycieli i uczniów, pod kierunkiem pani Iwony Krakowiak – Bzymek. Historia prezentowana przez naszych wychowanków stanowiła podsumowanie realizacji projektu edukacyjnego pod tytułem „Moje spotkanie z teatrem”.
Obchody jubileuszu stały się okazją do wspomnień i podziękowań. Dyrektor szkoły, pani Irena Mocek, przypomniała, że historia powstania placówki, edukującej dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach, to nie tylko 35 lat, lecz również czas przed przyznaniem jej odrębnego budynku, po dawnej szkole parafialnej i biurowcu PZGS. Początkowo uczniowie wymagający zastosowania specjalnych form i metod nauczania, dojeżdżali do szkół w Kędzierzynie i Opolu. Dopiero w roku szkolnym 1969/70, przy szkole gminnej w Krapkowicach (obecnie szkoła podstawowa nr 1), wyodrębniono klasy specjalne. W roku 1974 szkoła specjalna została przeniesiona do budynku szkoły podstawowej nr 2. Po reorganizacji powiatów, w roku 1975, przydzielono szkole specjalnej budynek, w którym się obecnie mieści. Otwarcie samodzielnej placówki odbyło się 13 marca 1977 r. 20 maja 1998 r. nadano naszej szkole imię Juliana Tuwima, a jej rodzicami chrzestnymi byli Państwo Grażyna i Ryszard Sonikowie. Początkowo szkołę prowadziło Kuratorium Oświaty w Opolu. Dziś pełni ono rolę organu nadzoru pedagogicznego. Z jego woli, w roku szkolnym 2011/2012, jako jedna z dwóch szkół specjalnych w Polsce, przeszliśmy procedury ewaluacji zewnętrznej, uzyskując bardzo wysokie i wysokie oceny spełniania wymagań edukacyjnych. Od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym szkołę jest Powiat Krapkowicki. On też zawsze pamięta, że nasi uczniowie mają szczególne potrzeby. Umożliwia zatrudnianie potrzebnych specjalistów oraz pomocy nauczyciela. Dba o godne warunki nauki, umożliwiając wykonanie niezbędnych remontów, realizując projekty, dzięki którym szkoła jest wyposażona w pomoce i specjalistyczny sprzęt. 30 czerwca 1999 r., Uchwałą Rady Powiatu, powołano Zespół Szkół Specjalnych, w którego skład wchodziła początkowo szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Stale poszerzamy swoją ofertę edukacyjną. W 2006 roku uruchomiliśmy trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną przysposabiającą do pracy. Pięć lat później wyodrębniony został oddział dla dzieci autyzmem. W 2012 roku wyrażono zgodę na rozpoczęcie pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W części oficjalnej uroczystości wiele serdecznych i ciepłych słów, życzeń i gratulacji przekazali zaproszeni goście, a wśród nich: przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu, starszy wizytator, pani Jadwiga Szramiak, Starosta Krapkowicki, pan Maciej Sonik, Burmistrz Miasta i Gminy, pan Andrzej Kasiura. Zaszczyciło nas swoją obecnością liczne grono przyjaciół od wielu lat wspierających naszą działalność pomocą i życzliwością. Gościła również delegacja ze szkoły w Frýdku-Mistku (Czechy). Z tą placówką zamierzamy nawiązać bliższą współpracę.
Pani dyrektor przekazała podziękowania wraz z symbolicznymi różami obecnym i byłym nauczycielom, rodzicom, przedstawicielom instytucji współpracujących ze szkołą, sponsorom i dobrodziejom.
Część oficjalna zakończyła się koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Krapkowickiego Domu Kultury. Przy jej dźwiękach nastąpił przemarsz gości do budynku naszej szkoły. Tu można było bliżej zapoznać się z historią naszej placówki i jej dorobkiem zapisanym w licznych kronikach.

DZIĘKUJEMY naszemu organowi prowadzącemu, Starostwu Powiatowemu w Krapkowicach, Burmistrzom Krapkowic i Gogolina, Wójtom Gmin Powiatu Krapkowickiego, współpracującym z nami przedszkolom, szkołom, instytucjom, spółdzielniom, stowarzyszeniom, organizacjom, Fundacjom „POMOC” i „KONIE-DZIECIOM, lokalnym przedsiębiorcom, firmom, sponsorom prywatnym, a także rodzicom naszych uczniów za aktywne uczestnictwo w kreowaniu pozytywnych przemian naszej placówki, a w szczególności za pomoc w realizacji zadań edukacyjnych, organizacyjnych i wychowawczych. Dzięki Państwa zaangażowaniu, ogromnej determinacji i poświęceniu, możliwym jest realizowanie w pełni celów przyświecających rozwojowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach. Swoją dotychczasową działalnością udowodniliście Państwo, że bliskie Waszemu sercu są sprawy osób niepełnosprawnych. To Państwo dotykacie najczulszych strun i sprawiacie, że każdy dzień naszych uczniów rozświetla promyk nadziei na godne życie w naszej lokalnej społeczności. Dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie oraz ich rodzice.

miniaturka                                                                                                  miniaturka                                                          

Na górę
Copyright © by Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.