Ćwiczenia i karty pracy dla uczniów

Klasa 1-2 PZA

Materiały ćwiczeniowe do AAC - p. Aneta Niespdzińska

Klasa 1 PA -3 P

Ćwiczenia grafomotoryczne - p. Ilona Michalik
Zadania z informatyki - p. Adam Nitka

Klasa 4-5 PZA

Materiały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - p. Michał Izbicki
Zajęcia z orientacji w przestrzeni i poruszania się - karty pracy - p. Katarzyna Musioł
Zajęcia z orientacji w przestrzeni i poruszania się - ćwiczenia - p. Katarzyna Musioł

Klasa 4-5 PZ

Alfabet - karty pracy - p. Paulina Lisek-Patola
Gra planszowa głoski - p. Paulina Lisek-Patola
Karta pracy - p. Paulina Lisek-Patola
Karta pracy - dobre zachowanie - p. Paulina Lisek-Patola
Karta pracy - matematyka na lato - p. Paulina Lisek-Patola
Materiały wiosenne - p. Paulina Lisek-Patola
Materiały wiosenne - p. Paulina Lisek-Patola
Pomysły na wiosenne prace plastyczne i techniczne - p. Paulina Lisek-Patola
Wiosenne zabawy plastyczne - p. Paulina Lisek-Patola
Prace plastyczne - wiosna - p. Paulina Lisek-Patola
Zajęcia z orientacji w przestrzeni i poruszania się - karty pracy - p. Katarzyna Musioł
Zajęcia z orientacji w przestrzeni i poruszania się - ćwiczenia - p. Katarzyna Musioł

Klasa 4 PA

Religia - p. Ireneusz Żyłka
Karty pracy TUS - p. Halina Kalinowska
Karty pracy język polski - p. Iwona Krakowiak-Bzymek
Historia dla klasy IV P (link do interaktywnej strony) - p. Tomasz Mazur
Historia dla klasy IV P (link do interaktywnej strony) - p. Tomasz Mazur
Historia dla klasy IV P (link do interaktywnej strony) - p. Tomasz Mazur
Historia dla klasy IV P (link do interaktywnej strony) - p. Tomasz Mazur
Ćwiczenia wraz z odpowiedziami z przyrody - p. Adam Borek, Tomasz Mazur
Zadania z informatyki - p. Adam Nitka
Zajęcia z orientacji w przestrzeni i poruszania się - karty pracy - p. Katarzyna Musioł, p. Halina Kalinowska
Zajęcia z orientacji w przestrzeni i poruszania się - ćwiczenia - p. Katarzyna Musioł, p. Halina Kalinowska

Klasa 6-7 P

Religia - p. Ireneusz Żyłka
Karty pracy TUS - p. Halina Kalinowska
Karty pracy język polski - p. Iwona Krakowiak-Bzymek
Historia klasa VI i VII P (link do interaktywnej strony) - p. Tomasz Mazur
Historia klasa VI i VII P (link do interaktywnej strony) - p. Tomasz Mazur
Historia klasa VI i VII P (link do interaktywnej strony) - p. Tomasz Mazur
Historia klasa VI i VII P (link do interaktywnej strony) - p. Tomasz Mazur
Zadania z informatyki - p. Adam Nitka
Matematyka - Zestaw powtórzeniowy nr 1 - p. Katarzyna Musioł
Zajęcia z orientacji w przestrzeni i poruszania się - karty pracy klasa 6 - p. Katarzyna Musioł
Zajęcia z orientacji w przestrzeni i poruszania się - ćwiczenia klasa 6 - p. Katarzyna Musioł

Klasa 5-6 PZ

Karty pracy - kreatywność, zajęcia rozwiajające komunikowanie się - p. Katarzyna Lipianin
Zabawy dla dzieci w domu - p. Katarzyna Lipianin

Klasa 6-8 PZ

Karty pracy TUS - p. Halina Kalinowska
Funkcjonowanie osobiste i społeczne - p. Aleksandra Blach
Metoda Dobrego Startu cz. 1 - p. Aleksandra Blach
Metoda Dobrego Startu cz. 1 - p. Aleksandra Blach
Matematyczne karty pracy - p. Aleksandra Blach
Karty pracy ZOPS - p. Adam Nitka
Pomysły na zajęcia rozwijające kreatywność - p. Halina Kalinowska

Klasa 7 PZA - 8 PZ

Karty pracy funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia z kreatywności i ZOPS - p. Dorota Kozok

Klasa PDPA

Karty pracy PDPA - p. Adam Nitka
Wiosna - pierwsze oznaki wiosny - p. Małgorzata Wistuba-Świgut
Zwiastuny wiosny - rozpoznajemy wiosenne kwiaty /Wiosna - Antonio Vivaldi/ - p. Małgorzata Wistuba-Świgut

Klasa PDPB

Karty pracy funkcjonowanie osobiste i społeczne, ZOPS - p. Barbara Bąk
Zajęcia rozwijające kreatywność - p. Edyta Prause-Laxy
Zajęcia rozwijające kreatywność - piosenka "Już ozimina szumieć zaczyna" - p. Edyta Prause-Laxy
Przysposobienie do pracy - propozycje zadań praktycznych - p. Edyta Prause-Laxy
Przysposobienie do pracy - propozycje zadań - p. Edyta Prause-Laxy
AAC - język migowy - p. Edyta Prause-Laxy
Zajęcia rozwijające kreatywność - p. Edyta Prause-Laxy
Zajęcia rozwijające kreatywność - p. Edyta Prause-Laxy

Klasa PDPC

Karty pracy PDP - p. Tomasz Mazur

Język niemiecki

Karty pracy język niemiecki - p. Anna Tomanek
Język niemiecki - p. Anna Tomanek
Język niemiecki - p. Anna Tomanek
Język niemiecki - p. Anna Tomanek
Język niemiecki - p. Anna Tomanek

Religia

Religia - ks. Zbigniew Zalewski

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

Stymulacja polisensoryczna według pór roku - p. Agata Szmanta, Katarzyna Lipianin
Ćwiczeń motoryki małej i sprawności manualnej dla dzieci - p. Agata Szmanta, Katarzyna Lipianin

Dodatkowe materiały dla uczniów

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - link do strony - p. Joanna Gil
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - materiały - p. Joanna Gil
Zajęcia z orientacji w przestrzeni i poruszania się - p. Joanna Gil
Trening umięjętności społecznych - p. Joanna Gil
Zajęcia metodą SI - p. Aleksandra Stanecka
Zajęcia metodą SI - p. Aleksandra Stanecka
Materiały od polskiego, matematyki, geografii, niemieckiego, itd. - p. Michał Izbicki
Gry edukacyjne ogólnorozwojowe - p. Michał Izbicki
Gry edukacyjne ogólnorozwojowe - p. Michał Izbicki
Karty pracy ZOPS - p. Adam Nitka
Zajęcia rewalidacyjne indywidualne - p. Tomasz Mazur
Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym cz.1 - p. Małgorzata Wistuba-Świgut
Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym cz.2 - p. Małgorzata Wistuba-Świgut

Zajęcia logopedyczne

Utrwalamy prawidłową wymowę głoski „g” w logotomach i wyrazach - p. Małgorzata Ludwikowska
Utrwalamy prawidłową wymowę głoski „sz” w wyrazach i zdaniu - p. Małgorzata Ludwikowska
Zabawy głoskami i literami - p. Małgorzata Ludwikowska
Utrwalamy prawidłową wymowę głoski „K” w wyrazach i zdaniu - krzyżówka - p. Małgorzata Ludwikowska
Utrwalamy prawidłową wymowę głoski „K” w sylabach, wyrazach i zdaniu - p. Małgorzata Ludwikowska
Utrwalamy prawidłową wymowę głoski „L” w sylabach, wyrazach i zdaniu - p. Małgorzata Ludwikowska
Różnicowanie słuchowe głosek "sz-s" - p. Małgorzata Ludwikowska
Ćwiczenia logopedyczne - krzyżówka z głoską "ż" - p. Małgorzata Ludwikowska
Ćwiczenia logopedyczne - krzyżówka z głoską "cz" - p. Małgorzata Ludwikowska
Ćwiczenia logopedyczne - krzyżówka z głoską "sz" - p. Małgorzata Ludwikowska
Ćwiczenia logopedyczne - wyrazy z głoską "k" - p. Małgorzata Ludwikowska
Ćwiczenia logopedyczne - p. Małgorzata Ludwikowska
Materiał obrazkowy do ćwiczeń logopedycznych - p. Małgorzata Ludwikowska
Uczymy się mówić zdaniami - p. Małgorzata Ludwikowska
Zabawy z ćwiczeniami oddechowymi - p. Małgorzata Ludwikowska
Ćwiczenia usprawniające narządy mowy - p. Małgorzata Ludwikowska
Wykreślanka - wyrazy z głoską "sz" - p. Małgorzata Ludwikowska
Wykreślanka - wyrazy z głoską "ż" - p. Małgorzata Ludwikowska
Szumiące zagadki - p. Małgorzata Ludwikowska
Gry i zabawy logopedyczne - p. Małgorzata Ludwikowska
Ćwiczenia logopedyczne - p. Małgorzata Ludwikowska
Karty pracy do ćwiczeń logopedycznych - p. Małgorzata Ludwikowska
Gry i zabawy z ćwiczeniami logopedycznymi - p. Małgorzata Ludwikowska
Zabawy literami - p. Małgorzata Ludwikowska